Abdülhak Mihrünisa hanım

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Abdülhak Mihrünnisa Hanım

1864 yılında doğan Mihrünnisa Hanım, Müverrih Hayrullah Efendi’nin kızı, Abdülhak Hamid Bey’in kızkardeşi ve Keçecizade Fuad Paşa’nın torunu Hikmet Bey’in eşidir. Şiirleri, divan şiiri geleneğinden çok Tanzimat sonrasında gelişen yeni edebiyata yakındır. Kalemindeki nezaket, fikrindeki parlaklık, güzellik ve tazelik az bulunur niteliktedir.

Kaynakça

  • Serhan Alkan İspirli, “Osmanlı Kadının Şiiri,” International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, Fall 2007.
  • Hacıbeyzade Ahmet Muhtar, Şair Hanımlarımız, 1892-1893.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar