Adile Sultan

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Adile Sultan

Adile Sultan (1825-1899)
Adile Sultan (1825-1899)

19. yüzyılın divan sahibi kadın şairlerinden olan Adile Sultan, 1825’te İstanbul’da doğdu. Sultan II. Mahmut ile eşlerinden Zernigar Sultan’ın kızı, Sultan Abdülmecit’in kız kardeşi. II. Mahmut Adli mahlasını kullandığı için kızına da Adile adını verdi. Babasını küçük yaşta kaybettiği için ağabeyi Sultan Abdülmecit tarafından sarayda özel eğitim görerek yetiştirilen Adile Sultan, güçlü bir dil ve edebiyat kültürü edindi. Nakşibendî tarikatına mensup olan şair, yirmi yaşındayken Kaptan-ı Derya ve sonradan Sadrazam olan Mehmet Ali Paşa ile evlendirilmiş; kocasının çapkınlıklarına rağmen ömür boyu ona bağlanmıştır. Önce üç çocuğunu, sonra kocasını ve ardından da genç kızı Hayriye Sultan’ı kaybedince acıya boğuldu. Şiirleri 1996′da Adile Sultan Dîvânı adıyla yayımlandı. Şiirleri genellikle çocukları, eşi ve kızı Hayriye Sultan’ın ölümlerinden duyduğu derin üzüntüyü yansıtan manzumelerden oluşur. Adile Sultan, saray devlete, dine ve devrin kanunlarına bağlı olmayı fazilet saydıklarını belirtmektedir. Çağdaşı olan Leylâ ve Fıtnat Hanımlardan daha az başarılı bir şair sayılır. Aruzun yanı sıra hece ölçüsüyle de şiirler yazdı. Türbesi İstanbul Eyüp’te Bostan İskelesi yakınındadır. İstanbul’da pek çok hayır eseri bıraktı. Ayrıca babası onun adına birçok eser yaptırdı. Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman) Divanı’nın basılmasını sağladı. Osmanlı hanedanına mensup olup divanı bulunan tek kadın şairdir.

Kaynakça

  • Banarlı, Nihad Sami. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: MEB, 2001.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar