Ayşe Şasa

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Ayşe Şasa

1941 yılında İstanbul’da doğdu. 1960’ta Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nden mezun oldu. 1963-1965 yılları arasında Robert Kolej’in İdari Bilimler Bölümü’ne devam etti. 1963’ten başlayarak Türk sinemasında senaristlik yaptı. “Murat’ın Türküsü”, “Ah Güzel İstanbul”, “Utanç” ve “Gramofon Avrat” gibi filmlere imza attı. 1993’te sinemayla ilgili denemelerini Yeşilçam Günlüğü adıyla yayınladı. Şubat 2003 tarihinde de Delilik Ülkesinden Notlar isimli eseri yayımlandı.

Yazarın yukarıda sayılanlar dışında Şebek Romanı ve Bir Ruh Macerası isimli iki kitabı daha bulunmaktadır. Ayşe Şasa, edebiyatçı kimliğinden ziyade, bir senaryo yazarı sıfatıyla anılmaktadır. İhsan Işık'ın hazırladığı Yazarlar Sözlüğü'ne göre “1990 yılından beri Dergah dergisinde “Yeşilçam Günlüğü” başlığı altında sinema yazıları” yazmaktadır ve “bu yazılarından dolayı Tenkid dalında “1994 Yılı Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü” almıştır" (555). Sinema yazıları dışında, diğer kitaplarından Şebek Romanı, adı üzere, roman türünde yazılmış bir eserdir.

Bir Ruh Macerası kitabında, yazarın zihinsel biyografisini görmemiz mümkündür. Şebnem Aksoy ve Pervin Kaplan’ın Radikal gazetesinde yayımladıkları,“Yeşil Aşk Bestseller” başlıklı yazıda gayet yerinde bir tanımlamayla içini doldurdukları, islami popüler aşk romanlarında kurgulanan “aydınlanış” öyküsünden pek de farkı yoktur yazarın yaşamının. Bu tür romanın yaratıcısı olarak da bilinen Şule Yüksel Şenler ve Ayşe Şasa'nın yaşam öyküleri, “uyanış biyografileri” diyebileceğimiz bir başlığın altına eklenebilir. Her ne kadar yazarları belli bir kategori altında değerlendirmenin bir genellemeden öte gitmeyeceğinin farkında olunsa da, “müslüman kadın yazarlar” ibaresi yine de açıklayıcı olacaktır. Ulaştığı kitleye, “islamı seçtiğin takdirde mutlu olursun!” mesajı iletmeye çalışan, az sayıdaki kadın yazar sayısına rağmen, bu gruptan iki biyografi yazılmış olmasını, kadın bilincinin gelişmesiyle ilişkilendirecek iyimser bir okuma yapmayı istemekle beraber; aslında “islami bilincin” yayılmasına dair bir kaygının ön planda olmasına bağlamak daha anlamlıdır. Keza Bir Ruh Macerasından Notlar kitabında, yazarın sorulara verdiği yanıtlardan ve tabii soruların seçiminden, yaşadığı “iyileşme”yi görmemiz beklenmektedir. Yaşadığı travmatik çocukluk ve her bir düşüncenin etkisine girdiği zamanlardaki hezeyanları eşliğinde anlattığı “dönüşüm,” islami popüler aşk romanlarında anlatılan naif kurgudan uzaklığı bağlamında gerçekçidir. Bu tip romanlarda gördüğümüz ani ve “erkek” eliyle gelen “aydınlık” yazarın yaşamında, şizofreni teşhisi eşliğinde, patolojik bir boyut almıştır. Rauf Orbay, Ayşe Şasa'nın dayısıdır. Kitabında anlattığı hayat hikayesinden okuduğumuz kadarıyla, ailesi “Batı”lı eğitimi destekleyen, “maneviyattan uzak,” varlıklı İstanbul seçkinleridir. Adeta İslami aşk romanı kurgusunda arayıp da bulamadığımız yapının, gerçek dünyadaki karşılığıdır Şasa'nın biyografisi; bu bağlamda yazdığı eserlerinde de aynı kurguyu görmemiz şaşırtıcı değildir. Yeşilçam Günlükleri dışındaki eserlerinde yazarın biyografisi önemli bir yer tutmaktadır. Bu yazılarında tutunduğu eleştirel bakışı ise, “kendi islami görüşü çerçevesinde film izlenimlerim” şeklinde açıklar (Bir Ruh Macerası, 136).

Kaynakça

  • Aksoy, Sebnem ve Pervin Kaplan. “Yesil Ask Bestseller”. Radikal (5-6-7 Kasım 1997)
  • Işık, İhsan. Yazarlar Sözlüğü. İstanbul: Risale, 1998
  • Şasa, Ayşe. Bir Ruh Macerası. İstanbul: Timaş, 2010
  • Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. Cilt 2. İstanbul: YKY, 2001.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar