Aysel Özakın

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Aysel Özakın (Ingham)

Aysel Özakın (d. 1942)
Aysel Özakın (d. 1942)

Urfa’da doğan Aysel Özakın, ilk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. 1963’te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nden mezun oldu ve bir süre liselerde öğretmenlik yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nde asistan olarak çalışmaya başladı. “Gerçeküstücü Akımda Aşk ve Mizah” başlıklı bir yüksek lisans tezi hazırlayan yazar, çalışmalarını bir süre Fransa’da sürdürdü. Daha sonra İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İlk yazılarını Demokrat İzmir gazetesinde yayımlayan Aysel Özakın, 1974’te Yeni Adımlar dergisinin düzenlediği Sabahattin Ali Öykü Yarışmasında birinci seçilen “Küçük Şehrin Soğuk Geceleri” başlıklı öyküsü ile dikkati çekti. Bu yıllarda Cumhuriyet, Militan, Politika gibi gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı. 1975’te Urfa-­ Mardin-­İstanbul-­Kanada ekseninde bir ailenin savruluşunu dile getiren Gurbet Yavrum adlı ilk romanını yayımlayan Özakın, bir yıl sonra da toplumcu bir ton taşıyan Sessiz Bir Dayanışma adlı öykü kitabını yayımladı. Yazar, Cumhuriyet’in 11 Ekim 1975 tarihli sanat sayfasında, ilk romanının amacını “yurt kalkınmasında duygusal iyi niyetlerle sonuç alınabileceğini sanan bir kuşağın doğru bir eleştirisi”ni yapmak olarak açıklamaktadır.

1977’de tayini siyasal nedenlerle Çanakkale’de bir köye çıkartılınca öğretmenliği bırakarak yazarlığa ve çeviriye ağırlık veren Özakın, 1978’de ikinci romanı olan Alnında Mavi Kuşlar’ı yayımladı. Toplumsal sorunları ve dönemi etkisi altına alan politik atmosferi konu edinen, tarihe “Kanlı 1 Mayıs” olarak geçen 1 Mayıs 1977 günü İstanbul’da yaşananlara değinen Alnında Mavi Kuşlar, 1979’da Madaralı Roman Ödülü’nü aldı ve Özakın aynı yıl İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Fransızca okutmanı olarak çalışmaya başladı. Yazar, 1980 yılında İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne ögretim görevlisi olarak atandı ama göreve başlamadan Berlin’e bir edebiyat sempozyumuna çağrıldı ve darbenin yarattığı atmosferde politik nedenlerle yurda dönemedi. 1980’de kadın özgürlüğü temalı Genç Kız ve Ölüm ve 1981’de Almanya’daki Türk işçilerinin yaşamlarına ve sorunlarına odaklanan ve yazarın Almanya’daki gözlemlerine ve röportajlarına dayanan Kanal Boyu adlı yapıtlarını yayımlayan Özakın, edebiyat çalışmalarını bir süre Almanya’da sürdürdü ve 1987 yılında tanınmış ressam ve heykeltıraş Bryan Ingham (1936-­1997) ile evlenerek İngiltere’ye yerleşti.

1988 yılında kadın özgürlüğünü cinsel özgürlük bağlamında ele aldığı ve otobiyografik bir nitelik de taşıyan Mavi Maske adlı romanı yayımlanan yazar, 1990’lardan itibaren yapıtlarını yabancı dillerde vermeye başladı. Özakın, 2000’li yıllarda takma isimlerle yabancı dillerde çeşitli yapıtlar yayımladı (Ada Ingham, Anna Ingham ve Ana Ingham). Türkiye’ye döndükten sonra İngilizce olarak yazdığı bir romanı daha Türkçeye çevrilerek 2005 yılında Güzellik Acısı başlığı ile yayımlandı. Roman ve öyküleri Almanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan ve Fransa’da yayımlanan Aysel Özakın, Almanya’da Hamburg şehri ödülü, Günter Grass bursu ve Worpswede bursu, İspanya’da Valporasio bursu olmak üzere çeşitli ödüllerle taltif edilmiştir.

Henüz yayımlanmamış olan son romanı Sevgilim 68, yasaklanmış bir aşk hikayesi çerçevesinde Türkiye’de ve Avrupa’da yaşanan 68 hareketinin kadın-erkek ilişkilerindeki yansımalarını ele almaktadır. Alman edebiyatı üzerine çalışan kimi araştırmacılar tarafından Almanca yazan diğer göçmen Türk yazarlarla birlikte misafir işçi edebiyatı kategorisinde değerlendirilen Aysel Özakın, hem tarihsel olarak Almanya’ya gelmeden öncesine dayanan yazarlık kariyeri nedeniyle hem de işlediği konular bakımından bu şemsiye altında gösterilemez. Özakın’ın tüm yapıtlarına sinen bir kimlik ve benlik sorgulaması bulunmaktadır. İlk öykülerinde sıradan yoksul insanların, baskı altında yaşayan genç kız ve kadınların yaşamlarına tanıklık eden Özakın, bu tanıklığı toplumun kadına bakışına ilişkin bir sorgulama ile iç içe geçirir. Toplumculuğun egemen olduğu yıllarda yazılan bu ilk öyküler, sınıf çatışmasına ilişkin tartışmalardan da etkiler taşımaktadır. Öykülerde keskin bir sınıf ayrımı olduğunu ileri süren kimi eleştirmenler, yazarı anlatıya kalıplaşmış düşünceler katması nedeniyle eleştirmiştir.

Özakın, politik duruşunu edebiyatının tümüne yayar; sınıf çatışması, yazarın diğer yapıtlarında da önemli bir ağırlığa sahiptir. Ancak, ilk öykülerde eleştirilen kalıplaşmış ikilikler giderek yerlerini çok boyutlu bir tartışmaya bırakırlar. Özakın’ın yapıtlarında baş kişi genellikle bir kadındır. Yazar, kadın özgürlüğü temasını genellikle toplumsal ve politik bir çerçeve içerisinde tartışır. Gurbet Yavrum bir göç anlatısıdır. Kanada’da babasıyla buluşan bir genç kız aracılığıyla, toplumsal koşullar, göçe ilişkin anılar ve bir toplumda azınlıkta olmak, yabancı olmak gibi konular ele alınmaktadır. Sessiz Bir Dayanışma toplumdaki bölünmeleri sınıf tartışması ekseninde ele alan, gündelik yaşama ilişkin gerçekliklerin tartışıldığı öykülerden oluşur. Alnında Mavi Kuşlar Türk Edebiyatında 1 Mayıs 1977’yi yazınsallaştıran ve küçük burjuva devrimcileri, kanlı 1 Mayıs’ın tarihsel sorgulamasında ele alan az sayıdaki romandan biridir. Roman, kadını ikinci sınıf gören bir toplumsal düzenden ve ailesinin baskısından kurtularak kendi yaşamını özgürce kurmak için İstanbul’a gelen Armağan’ın geçmişi, çevresi ve kendisiyle hesaplaşmasını anlatmaktadır. Bu romanı Atilla Özkırımlı, “yapısal eksikliklerine karşın yine de okunması gereken romanlardan” biri olarak değerlendirmektedir. Fethi Naci ise şöyle der “kendine rağmen gerçekçi; çünkü, farkında olmadan övmek istediği kişileri yeriyor, yermek istediği kişileri övüyor.”

Yurt dışında sergilenen pek çok tiyatro oyunu da bulunan yazar, 2000'li yıllarda verdiği yapıtları Ana Ingham adıyla imzalamayı ve İngilizce olarak yayımlamayı tercih etmiştir. Bu romanların Türkçe çevirileri henüz yapılmamıştır.

Ödülleri

 • 1974 Sabahattin Ali Öykü Ödülü
 • 1979 Madaralı Roman Ödülü
 • 1983 Hamburg Altona Kenti Ödülü
 • 1986 Worpswede Writer in Residence
 • 1988 Gunter Grass Bursu
 • 1992 Volparasio Bursu(İspanya)
 • 2004 Villa Montnoir Fransa, Writer in Residence

Yapıtları

 • 1975 Gurbet Yavrum
 • 1976 Sessiz Bir Dayanışma
 • 1978 Alnında Mavi Kuşlar
 • 1980 Genç Kız ve Ölüm
 • 1981 Kanal Boyu
 • 1986 Hamburg Akşamları
 • 2005 Güzellik Acısı
 • 1988 Mavi Maske
 • 1989 Selo wants to buy a house
 • 1997 By the White Sea
 • 2000 By The Lake, The English Dream, Aroma of Crossants (Ada Ingham adıyla)
 • 2009 Urgent Beauty
 • 2007 La Voyage a travers l’oubli (Anna Ingham adıyla)
 • 2008 4 Plays of Ana Ingham
 • 2009 All Dreamers Go to America
 • 2007 Ladder in the moonlight
 • 2009 Urgent Beauty
 • 2010 Lazy Friends
 • 2011 Three Colors of Love: By the Lake, Delayed Tenderness, The German Lover

Kaynakça

 • Konur Ertop, “1982'de Roman ve Öykü.” Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1983, 207-­208.
 • Rauf Mutluay, “1975'te Roman ve Hikayemiz” Varlık Yıllığı 1978, 42-­43.
 • Mehmet H. Doğan, Milliyet Sanat Dergisi’nin 04.02.1977 tarihli 217. sayısındaki eleştirisi (Alıntılayan: Rauf MUTLUAY, Varlık Yıllığı 1978, s. 42-­43).
 • Yalçın Küçük, Bilim ve Edebiyat (Yalçın Küçük'ün 1937 kuşağını ve romanın kahramanı olan "Ergin Günçe" yi (Cemil) değerlendirdiği bir yazısı).
 • Metin Çulhaoğlu Tarih, Türkiye ve Sosyalizm (Yalçın Küçük'ün yaklaşımına dair eleştirel bir değini ise Metin Çulhaoğlu'nun "Tarih Türkiye ve Sosyalizm" kitabında bulabilirsiniz).
 • Atilla Özkırımlı, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1979, 71.
 • Fethi Naci, Türkiye'de Roman ve Toplumsal Gelişme, 1981, 393-­397.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar