Bahriye Çeri

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Bahriye Çeri

Samsun’da doğdu. 1988’de Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1992’de yüksek lisans ve 1997’de de doktorasını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 1990-98 yılları arasında mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 1999 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde çalışmaktadır.

Oxford ve Sorbonne Üniversitelerinde akademik kurslara katılan Çeri, Boğaziçi ve Yeditepe Üniversitelerinde konuk öğretim üyesi olarak lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiş, ayrıca 2002-2004 yılları arasında Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, Türkoloji Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Yapıtları

 • 1923-1938 Dönemi Türk Romanında Kadın (1996)
 • Tarih ve Roman Boğazkesen Üzerine Yazılar,(Haz.) (2001)
 • Hayal ve Hakikat, Ahmed Midhat Efendi, (Haz.ve Önsöz) (2005)
 • Unutulan Romanlar, Kibar Fahişe Zeynep, Padişahın Öfkesi, Nahid Sırrı Örik (2006)
 • Sorbonne Dârülfünûnu’nda Edebiyât-ı Hakikiyye Dersleri, Ali Kemâl (Çevirim yazı ve Önsöz)(2007)
 • Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eski Edebiyatımız Hakkındaki Görüşleri-Değişme-Gelişmeler (2007)
 • Bir Cihan Kaynanası: Nahid Sırrı Örik (2007)
 • Münevver Ayaşlı Romanları (2008)
 • Yeni Türk Edebiyatı Alanında Yapılmış Tezler Bibliyografyası (2009) (Didem Ardalı Büyükarman ile birlikte)
 • 1908 Meşrutiyeti, Sanat ve Edebiyat, Bildiriler(2008) (Haz.)
 • İstanbul Edebiyat Haritası (2010)

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar