Cemile hanım

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Cemile Hanım

Kırşehir mutasarrıfı Emin Bey’in erkek kardeşi Saîd Efendi’nin kızıdır. Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde makaleleri yayımlanmıştır. Ahmet Muhtar basılmamış eserleri olduğunu belirtmektedir.

Kaynakça

  • Hacıbeyzâde Ahmet Muhtar. Şâir Hanımlarımız. İstanbul: Matbaa-i Safa ve Enver, 1892.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar