Fahrünnisa Mihri

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Fahrünnisa Mihri Hanım

Amasyalıdır. Babası, Belâyî mahlasını kullanarak şiir yazan bir kadıdır. Hiç evlenmemiştir. Gibb, Mihrî Hanım’ı Necati Beg’i taklit eden şairlerin en ilginci ve en önemlisi kabul etmektedir (Gibb 376). Fuat Köprülü, Mihrî Hatun’u, Türkî-i Basit’le şiir yazan şairler arasında sayar (Köprülü Edebiyat Araştırmaları II, 456). Latîfî, tezkiresinde şaire yer vermiştir ve kadınca bir tarzda yazdığını belirtmiştir. Şair 1507’de vefat etmiştir.

Kaynakça

  • Mehmet Aydın (149)
  • (İsen 308-11)
  • (Gibb 376)
  • (Köprülü Edebiyat Araştırmaları II 456)

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar