Faize Fatma hanım

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Faize Fatma Hanım (Fatma Faize Hanım) (Molla Kadın)

Hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir, ölüm tarihi, 1761/62’dir. Babası İstanbul Kadısı Kâmetizâde Şeyh Mehmed, kızkardeşi Şair Sıdkî’dir. Mezarı, İstanbul Emir Buharî Zaviyesi’ndedir.

Kaynakça

  • İspirli, Serhan Alkan. “Osmanlı Kadının Şiiri” Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 2/4 Fall 2007.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar