Gülşen Çulhaoğlu

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Gülşen Çulhaoğlu

Gülşen Çulhaoğlu
Gülşen Çulhaoğlu

Lisans derecesini 1998 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden alan Dr. Gülşen Çulhaoğlu, yüksek lisans derecesini 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden “Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrîn Mesnevîsindeki Aşk İlişkileri” başlıklı teziyle, doktora derecesini ise aynı bölümden “Osmanlı Şiirinde Kadın Şairin Poetikası: Leylâ Hanım” başlıklı teziyle 2009 yılında aldı.

2002 yılından beri Çankaya Üniversitesi’nde çalışan Çulhaoğlu’nun akademik ilgi alanları arasında Osmanlı şiiri, Osmanlı kadın şairleri ve kadın çalışmaları yer almaktadır.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar