Güzide ERDEM

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Güzide Erdem

1969 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. İlk kitaplarını 2001’de yayımladı. Yazarın ilk iki romanı Annemi Düşlerken ve Affet Babacığım aile ilişkileri üzerinde durmaktadır. Annemi Düşlerken’in başkişisi Sevda annesinin ölümünden kendisini sorumlu tutan ve iç hesaplaşmalara sürüklenen biridir. Annesinin ruhuyla karşı karşıya geldikten sonra Seyda’nın yaşamında önemli değişiklikler olur. Erdem, yer yer didaktik bir tonda aile içindeki sevginin toplumun temelini oluşturduğu tezini işlemektedir. Bu romanın devamı niteliğindeki Affet Babacığım’da ise anne sevgisine yapılan vurgunun yerini baba sevgisinin önemi alır. Affet Babacığım’da baba sevgisinden yoksun kalmış Meliha ve halası Güzide Hanım uyuşturucu batağında çırpınmaktadırlar.

Yazarın üçüncü romanı E-Mail Aşıkları, toplumdaki yabancılaşmaya teknoloji boyutunu öne çıkartarak değinir. İnsanların hiç yüz yüze gelmedikleri sanal arkadaşlarıyla kurdukları hayal dünyasının sahteliğine değinen Erdem, bu tip ilişkilerin aldatıcılığını vurgular. 2003’te yayımlanan Işıkkoru adlı manzum romanında yazar, daha önceki yapıtlarında değindiği toplum ve aile dinamiklerindeki sevgi unsuruna daha geniş bir çerçeveden bakar ve ilahi aşkı konu edinir.

Yazar, çocuklar için yazdığı kitaplarda da benzer temalar üzerinde durmakta ancak daha fantastik bir anlatımı tercih etmektedir. Erdem halen İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nde Halkla İlişkiler Uzmanı ve Basın Danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Yapıtları

  • Annemi Düşlerken (2001)
  • Affet Babacığım (2001)
  • E-Mail Aşıkları (2002)
  • Işıkkoru (2003)
  • Çılgarya Yedi Kitabın Mührü (2006)
  • Uçurtmalar Ve Genç Kızlar
  • Nisan, Kiraz Ve Gaki’nin Maceraları

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar