Güzide Sabri

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Güzide Sabri Aygün

1886 yılında İstanbul’da doğdu. Hoca Tahir Efendi’den edebiyat dersleri aldı. Eğitiminin büyük bir kısmını özel dersler oluşturdu. Çoğunlukla İstanbul’da geçen duygusal aşk romanları yazdı. İlk romanı Münevver 1899'da Hanımlara Mahsus Gazete’de tefrika edildi ve 1901'de kitap olarak basıldı. Bu ilk roman Sırpçaya da çevrildi. Bir sonraki romanı Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi 1905 yılında yayımlandı ve Ermeniceye çevrildi. Nedret romanı Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi eserinin devamı niteliğindedir. Bazı eserlerinden sinema filmi de yapıldı. Hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Cumhuriyet dönemlerinde aktif ve popüler bir yazar olduğu söylenebilir. 1946 yılında Giresun’da öldü.

Yapıtları

 • Münevver (1899 & 1901)
 • Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi (1905): 1956 ve 1969 yıllarında filmi yapıldı.
 • Yaban Gülü (1920): 1961 ve 1970 yılında filmi yapıldı.
 • Nedret (1922)
 • Hüsran (1928)
 • Hicran Gecesi (1930): 1968 yılında filmi yapıldı.
 • Gecenin Sırrı (1934)
 • Necla (1941)
 • Mazinin Sesi (1944)

Kaynakça

 • Canpolat-Yanardağ, Müge. “İlk Kadın ‘Aşk ve Karasevda’ Yazarımız Güzide Sabri ve Aşk Anlayışı.” Virgül. Sayı: 128. Mayıs-Haziran 2009.
 • Coşkun, Betül. “Türk Modernleşmesini Kadın Romanları Üzerinden Okumak.” Turkish Studies. 5/4 Fall (2010): 930-964.
 • Doğan, Abide. "Güzide Sabri Aygün". Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1993.
 • Güneş, Aslı. "Kemalist Modernleşmenin Adab-ı Muaşeret Romanları: Popüler Aşk Anlatıları". Yüksek Lisans Tezi. Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2005.
 • İleri, Selim. “Keder Veren Siyah Elbiseler İçinde.” Zaman. 21 Temmuz 2007.
 • ---. “Soğuk Karlı Bir Gecede.” Radikal Kitap. 29 Temmuz 2011.
 • Karaca, Şahika. "Güzide Sabri Aygün: Hayatı, Sanatı ve Türk Edebiyatındaki Yeri Üzerine Bir İnceleme-Araştırma." Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Konya, 2004.
 • Necatigil, Behçet. Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık, 2004.
 • Özçelik, Nalan. "Güzide Sabri’nin Romanlarında Kadın ve Aile." Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü, İstanbul, 2002.
 • Özher-Koç, Sema. "Hikaye ve Romanlarıyla Güzide Sabri." Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2001.
 • Yazar, Mehmet Behçet. Edebiyatçılar Âlemi-Edebiyatımızın Unutulan Simaları. Yay. Haz. Mustafa Everdi. Ankara: 21. Yüzyıl Yay., 1999.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar