Gulgeş Deryaspi

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Gulgeş Deryaspi

Gulgeş Deryaspi 1 Aralık 1978 tarihinde Bitlis’te doğdu. Tek sınıflı bir köy okulunda okumuş olan Deryaspi, ilkokul mezunudur. Hayatının büyük çoğunluğunu memleketi olan Tatvan’da geçirmiş olan yazar, şu an hala doğduğu yerde yaşamaktadır.

Deryaspi, Kürtçe edebiyat içerisinde roman yazan ilk kadın yazardır. Yazın hayatına 22 yaşında başlayan yazar, önce sahnelenmiş olan çeşitli oyunlar yazmıştır. Yazdığı oyunlar, daha çok ya Halepçe katliamı gibi Kürtler üzerinde etkisi olmuş önemli olaylar üzerine ya da tüm toplumların en önemli sorunlarından olan kadın ve şiddet sorunlarıyla ile ilgili olmuştur. Oyun yazarlığından sonra roman yazmaya karar veren Deryaspi, birkaç köşe yazısı ve Amargi Kadın Akademisi adlı feminist kadın dergisinin 18. sayısında bir mektup yayımlamıştır. Romanını 2002’de yazmaya başlayan yazarın Tariya Bi Tav (Güneşli Karanlık) adlı romanı 2010 yılında yayımlanmıştır. Yazdığı romanının konusunu gerçek bir hikayeden aldığını söyleyen Deryaspi, gerçeğe yönelerek sonraki nesillere “tarihî” olarak görülebilecek bir roman yazdığını ve bugünün gençlerine ve gelecek nesillere Kürtlerin sosyal yaşam biçimleri, örf, adet ve dinî inançlarını anlatmayı hedeflediğini belirtmiştir.

Deryaspi, bu ilk romanında “yabancılaşma” olgusu üzerinde durmuştur. Yaşadıkları ve seçimleri sebebiyle hem toplum hem de sistem tarafından dışlanan bir Kürt çobanın yaşadıklarını hikaye etmiştir. Yaşadıkları sonucunda kendi toplumunun da sistemin de dışına atılan bir karakterin nasıl yabancılaştığı söz konusu edilmiştir.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar