Handan İnci

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Handan İnci

1986’da İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1988’de "Edebî Mecmualarda Edebiyat Akımları Üzerine Araştırma" adlı teziyle yüksek lisans, 1993’te "Tanzimat Devri Türk Romanında Baba" çalışmasıyla doktora derecesi aldı. 1993’ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tanzimat Dönemi Türk Romanı, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, Batı Edebiyatında Akımlar, Çağdaş Türk Hikâyesi, Çağdaş Türk Romanı, Tanzimat’tan Günümüze Edebiyat Tartışmaları, Edebiyat Kuramları ve Roman Çözümleme Yöntemleri üzerine dersler veren İnci’nin makaleleri Varlık, Kitap-lık, Türk Edebiyatı, Notos gibi dergilerinde yayımlanmaktadır.

Handan İnci, Türk edebiyatını Tanzimat’tan günümüze kadar ele aldığı araştırma ve inceleme yazılarında, eleştirel yaklaşımını geleneksel akademik üslûbun ötesine taşır. Yorumlarını felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinlerden de beslenerek geliştirir. Edebiyat tarihi verileriyle, öznel eleştiriyi bir araya getirdiği yazılarında, tematik incelemeler geniş yer tutar. Bu tür çalışmalarında, incelediği yazarı ve eseri toplumsal perspektifi de kollayan yakın okuma yöntemiyle değerlendirir. İncelemeleri, Ahmet Midhat Efendi, Beşir Fuat, A. H. Tanpınar, Oğuz Atay, Tomris Uyar, Hasan Ali Toptaş ve İhsan Oktay Anar üzerinde yoğunlaşmıştır.

Handan İnci’nin yayıma hazırladığı kitaplardan ilki Cevdet Kudret'e Mektuplar’dır (1996). İki yıl sonra Ahmed Midhat Efendi’nin Felsefe-i Zenân/Kadınların Felsefesi adlı kitabını çevrimyazı, sadeleştirme ve inceleme yöntemiyle okura ulaştırır. 1999’da Beşir Fuad’ın yazı ve tartışmalarını topladığı Şiir ve Hakikat’i kitaplaştırır. 2002’de, Ahmed Midhat Efendi’nin sürgün hatıralarını anlatan Menfa’yı çevrimyazı, sadeleştirme ve inceleme bölümleriyle yayına hazırlar. Aynı yıl Abdullah Uçman ile birlikte hazırladıkları Bir Gül Bu Karanlıklarda/Tanpınar Üzerine Yazılar yayımlanır. Bir yıl sonra Türk toplumunun modernleşme sürecini ev metoforu üzerinden değerlendirdiği Roman ve Mekân/Türk Romanında Ev adlı kitabı basılır. 2009’da Tomris Uyar’ın öykülerinden bir seçkiyi Metal Yorgunluğu adıyla yayıma hazırlar. Abdullah Uçman ile birlikte 2010 yılında Kültür Bakanlığı için Ahmed Hamdi Tanpınar adlı kitabı hazırlamış; 2011’de Tomris Uyar’ın yazı ve söyleşilerini bir araya getirdiği Kitapla Direniş’i yayımlamıştır. Son olarak Dünyam adı altında hazırladığı resimli Tanpınar biyografisi Küçükçekmece Belediyesi tarafından yayımlanmıştır.

Son yıllarda düzenlediği sempozyumlarla Türk edebiyatının öncü isimleri için yeniden inceleme alanı yaratan Handan İnci, bu sempozyumların bazılarının sonuçlarını kitap olarak da yayımlamıştır.

Yapıtları

 • Cevdet Kudret'e Mektuplar (1996, İ. Kudret ile)
 • Felsefe-i Zenân/Kadınların Felsefesi (Ahmed Midhat) (1998)
 • Şiir ve Hakikat (Beşir Fuad), Yazılar ve Tartışmalar (1999)
 • Menfa/Sürgün Hatıraları (Ahmed Midhat) (2002)
 • Bir Gül Bu Karanlıklarda/Tanpınar Üzerine Yazılar (2002, A. Uçman İle)
 • Roman ve Mekân/Türk Romanında Ev (2003)
 • Şimdi Seni Konuşuyorduk/Selim İleri Kitabı (2007)
 • Oğuz Atay’a Armağan - Türk Edebiyatının “Oyun⁄Bozan”ı (2007)
 • Oğuz Atay İçin Bir Sempozyum (2009)
 • Metal Yorgunluğu/Tomris Uyar (2009)
 • Ahmet Hamdi Tanpınar (2010, A. Uçman İle)
 • Kitapla Direniş-Tomris Uyar (Yazılar/Söyleşiler) (2011)
 • Dünyam (2012)
 • Tanpınar Zamanı (2012)

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar