Liz Behmoaras

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Liz Behmoaras

1950 yılında İstanbul’da doğdu. Notre Dame de Sion Lisesi'ni bitirdikten sonra çeşitli yayınevlerinde danışmanlık ve Fransızca'dan Türkçe'ye çevirmenlik yaptı. 1986-1996 yılları arasında Şalom gazetesinin kültür servisinde editör olarak çalıştı. Nokta dergisinde, Yeni Yüzyıl, Cumhuriyet gazetelerinde, Liberation, L'Arché, Tribune Juive adlı Fransız gazetelerinde yazılar yazdı. Behmoaras'ın kitapları erken dönem cumhuriyet tarihinin ve özellikle İstanbul'un öncü ve sıra dışı isimlerini edebiyat ve tarih, kurgu ve gerçek arası metinleriyle okuyuculara tanıtır. Behmoaras'ın anlatılarındaki bir diğer izlek de otobiyografi ve Yahudi kimliğidir. İlk kitabı bu izleğin en açık örneğidir: Türkiye’de Aydınların Gözüyle Yahudiler (1992).

İkinci kitabı Kimsin Sen Jak Samanon? (1997) ile Behmoaras benzer toplumsal kaygıları kişiselleştirerek irdeler. Yüzyıl başında bir cemaatin yaşam biçimini, sorunlarını, içinde bulunduğu ortamın bireyleriyle ilişkilerini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında meydana gelen politik olayları büyükannesinin anıları aracılığıyla okuyucuya aktarır. Yüzyıl Sonu Tanıklıkları (1998) ise yazarın Umberto Eco'dan Amin Maalouf, Jean Baudrillard ve Orhan Pamuk'a uzanan edebiyatçılar ve düşünürlerle gerçekleştirdiği söyleşileri içerir. Kitabın tanıtımında yazarların "her biri yanıt verirken kendi dünyasına çektiği, aklına gelmemiş bir soruyu sormayı teşvik ettiği için" yazar portreleri sergisi niteliğini taşıdığı ifade edilmektedir.

Yazarın bir sonraki metni Mazhar Osman-Kapalı Kutudaki Fırtına (2001), kaynağını popüler söyleme yerleşmiş bir deyimden alır: "Bu adam tam Mazhar Osman'lık!" Yirmi yıl öncesine kadar sık sık duyulan bu söz, Mazhar Osman'ın Türkiye'de akıl hastalıkları tanı ve tedavisindeki kurucu rolüne dayanır. Türkiye'de psikiyatri tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mazhar Osman'ın Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan yaşamını dramatize edilmiș, yer yer kurguya dayalı bir hikayeyle anlatmıştır. Yayımlandıktan sonra kitap, bir biyografi olarak bilgi hataları ve kurgusal yorum içerdiği için, eleştirilmiş, kurguyla gerçek arasındaki sınırların belirsizliği metnin sınıflandırılması açısından sorunlu bulunmuştur.

2005'te yayımlanan Bir Kimlik Arayışı Hikayesi ise Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş yıllarında yaşamış, Kemalizm ve Türkçülük ideoloğu, ekonomist Moiz Kohen, nam-ı diğer Munis Tekinalp'ın, sonu hayal kırıklığıyla biten etnik kimlik arayışının öyküsüdür. Onun üzerinden erken Cumhuriyet döneminin bir panoraması çizilir ve Türkiye'de Musevi kimliği sorgulanır. 2008'de Behmoaras yine bir biyografi anlatı yayımlar: Suat Derviş, Efsane Bir Kadın ve Dönemi.

2009'da Yalnız Değilsin çıkar. Bu söyleşi kitabı Alev Alatlı, Ayşe Kulin ve Nurşen Mazıcı ile birlikte hazırlanmıştır. 2011'de ise, II. Dünya Savașı zamanında farklı dinden iki gencin birbirine olan aşkını anlatan romanı, Sevmenin Zamanı yayımlandı. En son Mardin'de geçen Sen Bir Başka Gittin romanı, 2015'te çıktı.

Yapıtları

  • Türkiye’de Aydınların Gözüyle Yahudiler (1992)
  • Kimsin Sen Jak Samanon? (1997)
  • Yüzyıl Sonu Tanıklıkları (1998)
  • Mazhar Osman-Kapalı Kutudaki Fırtına (2001)
  • Bir Kimlik Arayışı Hikayesi (2005)
  • Suat Derviş, Efsane Bir Kadın ve Dönemi (2008)
  • Yalnız Değilsin (2009)
  • Sevmenin Zamanı (2011)
  • Sen Bir Başka Gittin (2015)

Kaynakça

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar