Münevver AYAŞLI

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Münevver Ayaşlı

1906 yılında Selanik’te doğdu. Asker bir babanın kızı olarak sıklıkla seyahat ettiği için eğitimini Alman ve Fransız okullarında tamamladı. Fransa’da College de France ve Doğu Dilleri okullarını bitirdi. Dönemin önemli araştırmacılarından Louis Massignon’dan Tasavvuf ve İslam üzerine dersler aldı. Arapça ve Farsça öğrendi. Viyana Büyükelçisi’nin oğlu Nusret Sadullah ile evlendi. 1938 yılında Sedad Hakkı Eldem tarafından, yazarın ölümüne kadar yaşayacağı Ayaşlı Yalısı, Beylerbeyi’ndeki eski bir yalının restorasyonu ile yapıldı. Bir süre vakıf ve müze olarak kullanılan yalıda birçok etkinlik ve buluşma gerçekleştirildi.

Romanları Pertev Bey’in Üç Kızı ve Pertev Bey’in İki Kızı ilk olarak Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde tefrika edildi. Son romanı Pertev Bey’in Torunları bu iki romanı ve devamlarını içerecek şekilde kitap halinde yayımlandı. Bu romanlarında yazar Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ile Cumhuriyet’in kuruluşunu içeren toplumsal dönüşümü bir aileye etkisi üzerinden anlatır. Ömer Türkeş’in saptamasına göre bu romanlar Osmanlıcı bir bakışla yazılan alegorik birer Cumhuriyet eleştirisidirler. Ayaşlı anılarında ve tarihsel metinlerinde İstanbul’u ve tanıştığı insanlar hakkındaki izlenimlerini anlatırken öznel bir tarih anlayışına dikkat çeker. Bir süre gazetelerde günlük yazılar da yazmıştır.

Kendisine “Hacıanne” lakabıyla hitap edilen ve mistik eğilimleri olduğu bilinen Ayaşlı Osmanlı döneminden Cumhuriyet’e geçiş sürecinin Osmanlıcı ve muhafazakâr kadın yazarlarındandır. 1999 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yazar, 1984 Türkiye Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü'ne (Fevziye Abdullah Tansel ile birlikte) ve 1990 Türkiye Milli Kültür Vakfı Şeref Armağanı'na (Ahmet Aydın Bolak ile birlikte) layık görülmüştür.

Yapıtları

 • Pertev Bey’in Üç Kızı (Roman, 1968): Bu metin TRT’de diziye de çekilmiştir.
 • Başvekilimizi Tanıdım (Anı, 1968)
 • Pertev Bey’in İki Kızı (Roman, 1969)
 • Ondokuzuncu Asır (Tarih, 1971)
 • İşittiklerim Gördüklerim (Anı, 1973)
 • Dersaadet (Anı, 1975)
 • Pertev Bey’in Torunları (Roman, 1976)
 • Edep Ya Hû (Deneme)
 • Avrupai Osmani Rumeli: Muhteşem İstanbul (1990)
 • Geniş Ufuklarda ve Yabancı İklimlere Doğru (1991)
 • Haminne’nin Suret Aynası
 • Rumeli ve Muhteşem İstanbul

Kaynakça

 • Akgündüz, Ülkü. “Kişisel Tarihin Sultanı.” Zaman. 20 Ağustos 2002.
 • Güngör, Necati. Son Kadınlar. İstanbul: Literatür, 2002.
 • Necatigil, Behçet. Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü. İstanbul: Varlık, 2004.
 • Türkeş, Ömer. “Muhafazakar Siyasi Roman.” Radikal. 13 Aralık 2002.
 • Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi. İstanbul: YKY, 2010.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar