Mahşah hanım

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Mahşah Hanım

Trabzon doğumlu Mahşah Hanım özel hocalardan oldukça iyi bir eğitim almıştır. Şatırzade Ahmed Bey’in kızı, Tahrirat Müdürü, Halep Ceza Reisi Mehmed Hamid Efendi’nin eşi, şair Kalcızade Agah Bey’in annesidir. Şairliğinin yanı sıra hatta da olan Mahşah Hanım, Nakşî, Mevlevî, Şabanî ve Kadîrî’dir. Aruz vezniyle divan tarzında şiirler yazdığı gibi, mensubu bulunduğu tarikatlerin etkisiyle hece ölçüsü kullanarak tasavvufi şiirler de ortaya koymuştur. Aynı zamanda musiki ile de ilgilenen Mahşah Hanım"ın güfte ve bestesi kendisine ait pek çok şarkısı da bulunmaktadır. "Mün"im Şah Yahut Zafer" isimli bir tiyatro eseri de bulunan Mahşah Hanım, İstanbul"da vefat etmiştir. Edirnekapı Mezarlığı’nda defnedilmiştir.

Kaynakça

  • Erdoğan Bakar “Unutulan Şairlerin Peşinde-1” http://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=39390
  • Serhan Alkan İspirli, “Osmanlı Kadının Şiiri” International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 Fall 2007.
Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar