Muazzez Tahsin BERKAND

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Muazzez Tahsin Berkand

Asıl adı Muazzez Meryem’dir. Avukat Hasan Tahsin Bey’le Ayşe Hanım’ın kızı olan Muazzez Tahsin 1899 yılında Selanik’te doğdu. 1912 yılında, Balkan Savaşı’ndan sonra ailecek İstanbul’a göç ettiler. Özel hocalardan ders alarak Fransızca ve İngilizce öğrendi. İstanbul Feyziye Lisesi’ni bitirdikten sonra bir süre Kumkapı’da Fransız rahibelerin okulu olan Saeurs d’Assomption’da okudu. Daha sonra Kız Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Kısa bir süre Üsküdar Refet Kadın ve Kasımpaşa Numune okullarında Türkçe ve Fransızca öğretmenliği yaptı. “Muazzez Tahsin Berkand, ablası Nakiye Hanım ile derin bir hayranlık duyduğu Halide Edip Adıvar’ın açacağı […] okullarda çalışmak üzere 1917’de Suriye’ye” gitti (Özçelik 44). Beyrut Kız Sultanisi ve Darülmuallimatı’nda iki yıl Türkçe öğretmenliği yaptı. Kurtuluş Savaşı’nın bitmesi üzerine İstanbul’a dönen Berkand, birkaç yıl Şişli Terakki Lisesi’nde Fransızca ve ahlak dersleri verdi. Öğretmenlik mesleğini bırakarak 1925-1929 yılları arsında Milli Auto şirketinde çevirmen olarak çalıştı. 1929’dan 1956’ya kadar Osmanlı Bankası’nın Hukuk İşleri Bölümü’nde çevirmen ve daktilo-sekreter olarak görev yaptı. Hiç evlenmeyen Muazzez Tahsin, 4 Ekim 1984 tarihinde İstanbul’da öldü.

Muazzez Tahsin Berkand’ın ilk romanı, Sen ve Ben 1933 yılında yayımlandı. Popüler aşk romanı yazarı olarak ünlenen Muazzez Tahsin, yirmi bir telif roman, yirmi bir uyarlama roman ve bir öykü kitabı kaleme almıştır. Romanları Akşam, Cumhuriyet, Son Posta gibi gazetelerde romanları tefrika olarak yayımlanmıştır.

Ayrıca Muazzez Tahsin, Magali’den Ateşli Kalb (1939), A. Daudet’den Safo (1940), Irène Nemirovsky’den Jezabel / İhtiyarlamayan Kadın (1943), A. J. Cronin’den Hemşireler (1944) (bu kitap 1957’de Nöbetçi Hemşire adıyla tekrar yayımlanmıştır), J. Foldes’tan Evleniyorum (1945) adlı yapıtları Türkçeye çevirmiştir.

A. Ömer Türkeş, “Aşkolsun” başlıklı yazısında Muazzez Tahsin Berkand’ın Saadet Güneşi ve Kıvılcım ve Ateş romanlarının Cumhuriyet ideolojisinin yaratmak istediği kadın tipinin inşasına katkıda bulunmak isteyen bir çaba olarak değerlendirilebileceğini ve canlandırdığı genç kız ve kadınların kendilerine güvenli, namuslu, sadık ve erkeği ile neredeyse eşit olduğunu belirtir.

Birçok yapıtı sinemaya uyarlanmıştır: "Sönen Yıldız" (Yön. Osman Seden, 1956), "Bülbül Yuvası" (Yön. Nejat Saydam, 1961 ve 1970), "Küçük Hanımefendi" (Yön. Nejat Saydam, 1961; Yön. Ertem Eğilmez, 1970), "Mağrur Kadın" (Yön. Burhan Bolan, 1962; Yön. Nevzat Pesen, 1970), "Çiçeksiz Bahçe" (Yön. Ümit Utku, 1963), "Kezban" (Yön. Dr. Arşavir Alyanak, 1963, Yön. Orhan Aksoy, 1968), "Gençlik Rüzgârı" (Yön. Nejat Saydam, 1964), "Günah Bende mi?" (Yön. Kemal Kan, 1964), "Mualla" (Yön. Ülkü Erakalın, 1964; Yön. Nevzat Pesen, 1971), "Yılların Ardından" (Yön. Dr. Arşavir Alyanak, 1964), "Aşk ve İntikam" (Yön. Süreyya Duru, 1965), "Garip Bir İzdivaç" (Yön. Nejat Saydam, 1965), "Sevgim ve Gururum" (Yön. Süreyya Duru, 1965), "İftira" (Yön. Ümit Utku, 1968), "Sabah Yıldızı" (Yön. Türker İnanoğlu, 1968), "Sarmaşık Gülleri" (Yön. Nejat Saydam, 1968), "Saadet Güneşi" (Yön. Nejat Saydam, 1970), "Bir Genç Kızın Romanı" (Yön. Safa Önal, 1971), ve "Aşk Fırtınası" (Yön. Halit Refiğ, 1972).

Ayrıca, Muazzez Tahsin Berkand, 1940 yılında Yeni Mecmua’nın düzenlediği çocuk neşriyatına eser hazırlayan yazarlardan biridir. Yeni Mecmua’nın Çocuk Kütüphanesi Neşriyatı: Sabiha Zekeriya Sertel, Mükerrem Kâmil Su, Muazzez Tahsin Berkand, Hasan Âli Ediz, R. Gökalp Arkın, Hasan Bedreddin, Mümtaz Zeki Taşkın tarafından ortak hazırlanan kitaplardan oluşur” (Özçelik 501). Bu kitapların adları şöyledir: Sihirbazın Kızı, Efe Ali (Piyes), Vatan Uğruna, Yuvasız Çocuk, Meksika Bataklıklarında, Havaların Bekçisi, Mavi Boncuk, Küçük Kahraman, Şehit Çocuk (Piyes), İnci Gerdanlık, Okumağa Başladım, Doğan’ın Kamp Hatıraları, Arslan Peşinde, Sakarya Yollarında, Sihirli Çember, Tıngır Mıngır Ben Geldim, Afrika Ormanlarında, Hayvanlar Meclisi, Gramofon Plağı, ve Batı Hikâyesi: Parmak Çocuk.

Yapıtları

 • Sen ve Ben (1933)
 • Aşk Fırtınası (1935)
 • Bahar Çiçeği (1935)
 • Sonsuz Gece (1935)
 • Bir Genç Kızın Romanı (1938)
 • O ve Kızı (1940)
 • Kezban (1941)
 • Mualla (1941)
 • Aşk ve İntikam (1943)
 • Bülbül Yuvası (1943)
 • Dağların Esrarı (1943)
 • Perdeler (1943) [Daha sonra Kızım ve Aşkım adıyla yayımlanmıştır.]
 • Saadet Güneşi (1944)
 • Sabah Yıldızı (1944)
 • Garip Bir İzdivaç (1944)
 • Aşkla Oynanmaz (1944)
 • Kalbin Sesi (1944)
 • Küçük Hanımefendi (1945)
 • Nişan Yüzüğü (1945)
 • Lâle (1945)
 • Çiçeksiz Bahçe (1947)
 • Büyük Yalan (1948)
 • Aşk Tılsımı (1949)
 • Çamlar Altında (1949)
 • Gönül Yolu (1950)
 • Sarmaşık Gülleri (1950)
 • Sevmek Korkusu (1953)
 • Kırılan Ümitler (1957)
 • Mağrur Kadın (1958)
 • Bir Rüya Gibi (1958)
 • Sevgim ve Gururum (1959)
 • Yılların Ardından (1960)
 • Işık Yağmuru (1962)
 • Kıvılcım ve Ateş (1963)
 • Gençlik Rüzgârı (1963)
 • Bir Bahar Akşamı (1966)
 • Bulutlar Dağılınca (1966)
 • Uzayan Yollar (1967)
 • İlk Aşk (1967)
 • Bir Gün Sabah Olacak mı? (1972)
 • İki Kalp Arasında (1972)
 • Uğur Böceği (1974)
 • Yabancı Adam (1980)

Kaynakça

 • “Berkand, Muazzez Tahsin”. Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi I. İstanbul:YKY, 2001. 174.
 • Demirtepe, Ülkü. “Muazzez Tahsin Berkand: ‘Bizi Edebiyata Koyarlar mı, Bilmiyorum’ ”. Sanat Olayı 23 (Nisan 1984): 26-29.
 • Enginün, İnci. “İki Mektup I (Muazzez Tahsin Berkand-Halide Edip)”, Hisar 134 (Mayıs 1975): 23-24.
 • ——. “İki Mektup II (Muazzez Tahsin Berkand-Halide Edip)”, Hisar 135 (Haziran 1975): 27-28.
 • Enver Naci. “Türk Edebiyatında Kadın Romancılar: Muazzez Tahsin Berkand”. Yarımay 130 (01.04.1941): 15.
 • Güneş, Aslı. “Kemalist Modernleşmenin Adab-ı Muaşeret Romanları: Popüler Aşk Anlatıları”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi, 2005.
 • Özçelik, Ümran. “Muazzez Tahsin Berkand’ın Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2007.
 • Özkurt, Kerem. “Tracing Modernity in the Popular Romances of the Early Republican Period (1930-1945): The Novels of Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt and Muazzez Tahsin Berkand”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007.
 • Polat Atan, Gamze. “Cumhuriyet Dönemi Popüler Aşk Romanlarında Kadın Temsilleri: Muazzez Tahsin Berkand ve Kerime Nadir Romanlarının İncelenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2009.
 • Türkeş, A. Ömer. “Aşk olsun!” Virgül 18 (Nisan 1999): 53-54.
 • Yazar, M. Behçet. “Muazzez Tahsin Berkant”. Yedigün 386 (30.07.1940): 10.
 • Yıldız, Alpay Doğan. Popüler Türk Romanları–Kerime Nadir, Esat Mahmut Karakurt, Muazzez Tahsin Berkand 1930-1950. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2009.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar