Nüzhet hanım

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Nüzhet Hanım

Doğum tarihi bilinmeyen Nüzhet Hanım’ın babası, Hacı Davud Han soyundan Hakkı Paşa’dır. Birinci eşi, Yemen Valisi İsmail Hakkı Paşa, ikinci eşi Muallim Ali Bey’dir. Celal Sahir Erozan’ın annesidir. 1925 yılında vefat etmiştir.

Kaynak: Serhan Alkan İspirli, “Osmanlı Kadının Şiiri” International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 2/4 Fall 2007.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar