S. Elif Aksoy

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

S. Elif Aksoy

Elif Aksoy
Elif Aksoy

Türk Edebiyatı alanında Yüksek Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi’nde 2004 yılında tamamladı ve doktora derecesini, “Peyami Safa’nın Romanlarında Modernleşme ve Mekân” başlıklı teziyle 2009’da aynı bölümde aldı. Modern Türkiye edebiyatı, edebiyat ve toplumsal bağlam, muhafazakârlık, toplumsal cinsiyet çalışmaları başlıca ilgi alanlarıdır. Yayınlarından bazıları: “Muslim-Christian Dialogue in the Armchair of Mademoiselle Noraliya” (Journal of Interdisciplinary Studies 2008) ve “Edebiyatçı Mekânlarında Cinsiyetçi Muhafazakârlık” (Mekân ve Kültür, Eds. Emine Onaran İncirlioğlu and Barış Kılıçbay. Ankara: Tetragon, 2011).

Başarıyla tamamlanmış olan, TÜBİTAK destekli, “Türkiye’de Kadın Edebiyatı ve Kadın Yazarların Profiline Dayalı Analitik İnceleme” başlıklı projenin araştırmacılarından biridir. Bu proje kapsamında Yrd. Doç. Dr. Çimen Günay-Erkol ile birlikte hazırladığı nicel çalışma, “Bakmak Ama Görmemek: Türkiye’de Kadın Yazarların Profili” başlığıyla Kadın/Woman 2000 Journal for Women’s Studies dergisinde yayımlanmıştır (Aralık 2012).

Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında 1988 yılında tamamlamış olan Aksoy, 10 yıla yakın süreyle Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yapmıştır. Halen Doğuş Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Birimi’nde Yardımcı Doçent ve Birim Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Dictionary of Literary Biography 373: Turkish Novelists Since 1960 (New York: Gale, 2013) başlıklı kitaba, yazar Demir Özlü'nün biyografisiyle katkıda bulunmuştur.

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar