Samiha Ayverdi

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Samiha Ayverdi

1905’te İstanbul’da doğdu. Annesi, Fatma Meliha Hanım, babası Yarbay İsmail Hakkı Bey’dir. 1921 yılında Süleymaniye Kız Numune mektebini bitirdi. Özel öğretmenlerden tarih, tasavvuf, felsefe ve edebiyat alanlarında ders aldı. Fransızca öğrendi. İlk romanı Aşk Budur 1938’de yayımlanmıştır. Bu tarihten sonra Necip Fazıl Kısakürek’in çıkardığı Büyük Doğu mecmuasında da yazıları yayımlandı. Ayrıca Resimli İstanbul Haftası, Fatih ve İstanbul, Türk Yurdu, Havadis, Ölçü, Hür Adam, Anıt, Türk Kadını, Tercüman, Kubbealtı Akademi Mecmuası ve Türk Edebiyatı dergilerinde yazıları yayımlandı.

Romancı kimliği ile tanınır; ancak öykü, deneme, anı, biyografi, makale ve inceleme türlerinde de yapıt vermiştir. Samiha Ayverdi, Osmanlı Devleti’nin son yıllarındaki çalkantılara ve Cumhuriyetin ilânı gibi tarihimizin çok önemli olaylarına genç yaşlarında tanıklık etmiştir. Edebiyatında Türkiye’deki bu dönüşüm önemli yer tutar. Yazar, Batılılaşmanın yarattığı değerler çatışmasını ve değişimin aile hayatındaki etkilerini ele alır. Çoğunlukla İstanbul’un mekân olarak seçildiği romanlarında Ayverdi, Cumhuriyet öncesinde konak yaşamını ve geleneği temsil eden semtlerdeki hayatı yoksul, ama sıcak ve erdemli bir dünya olarak idealize eder. Rifailik tarikatının önderi Kenan Rifai’nin öğrencisi ve müridi olan Ayverdi’nin yapıtlarında din ve tasavvuf da önemli yer tutmaktadır. 1980 yılında Dost adını verdiği otobiyografisini yayımlayan yazar 1993’de vefat etti.

Yapıtları

 • Aşk Budur (1938)
 • Batmayan Gün (1939)
 • Ateş Ağacı (1941)
 • Yaşayan Ölü (1942)
 • Bir Gece (1940)
 • İnsan ve Şeytan (1942)
 • Son Menzil (1943)
 • Yolcu Nereye Gidiyorsun (1944)
 • Yusufçuk (1946)
 • Mesih Paşa İmamı (1948)
 • Kenan Rifai ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık (1951)
 • İstanbul Geceleri (1952)
 • Edebi ve Manevî Dünyası İçinde Fatih (1953)
 • İbrahim Efendi Konağı (1964)
 • Boğaziçinde Tarih (1966)
 • Misyonerlik Karşısında Türkiye (1969)
 • Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri (1970)
 • Bir Dünyadan Bir Dünyaya (1974)
 • Türk Tarihinde Osmanlı Asırları (1975)
 • Türkiye’nin Ermeni Meselesi (1976)
 • Âbide Şahsiyetler (1976)
 • Milli Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız (1976)
 • Hatıralarla Başbaşa (1977)
 • Kölelikten Efendiliğe (1978)
 • Dost (1980)
 • Yeryüzünde Birkaç Adım (1984)
 • Rahmet Kapısı (1985)
 • Ne İdik Ne Olduk (1985)
 • Mektuplardan Gelen Ses (1985)
 • Rahmet Kapısı (1985)
 • Bağ Bozumu (1987)
 • Hey Gidi Günler Hey (1988)
 • Hancı (1988)
 • Küplücedeki Köşk (1989)
 • Ah Tuna Vah Tuna (1996)
 • Dile Gelen Taş (1999)
 • Ratibe (2002)
 • Ne İdik Ne Olduk (2002)
 • Ezeli Dostlar (2003)
 • İki Âşinâ (2003)

Kaynakça

 • http://www.samihaayverdi.org/
 • Seyit Kemal Karaalioğlu, Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü, İstanbul, İnkılâp ve Aka Basımevi, 1974. s.63
 • "Ayverdi, Samiha", Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, İstanbul: YKY, 2001.
 • Ramazan Korkmaz, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı: 1839-2000, Ankara: Grafiker, 2004.
 • http://www.samihaayverdial.k12.tr/sayfa.asp?KategoriNo=8 (Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi web sitesi)
Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar