Zeynep Kerman

Türkiyeli Kadın Yazarlar sitesinden
Atla: kullan, ara

Zeynep Kerman

1942'de doğdu. Notre Dame de Sion Lisesi ve Erenköy Kız Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1968). Kısa bir süre lise öğretmenliği yaptı. Okutman olarak Türkiyat Enstitüsü’nde göreve başladı (1970); mezun olduğu bölümün Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’ne asistan olarak girdi (1975). Mehmet Kaplan’ın asistanlarındandır. Ahmet Hamdi Tanpınar ve öğrencisi Mehmet Kaplan ile başlayan hoca-öğrenci geleneğinin (Abdullah Uçman ve İnci Enginün ile birlikte) üçüncü nesline mensup olduğu söylenir. Doktorasını 1865-1910 yılları Arasında "Victor Hugo’dan Türkçe’ye Yapılan Tercümeler Üzerinde Bir Araştırma" adlı teziyle tamamladı; 1974’te edebiyat doktoru unvanını aldı. "Halid Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı ile İlgili Unsurlar" adlı teziyle 1980’de doçent oldu. Mimar Sinan Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanıyken kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Araştırmaları ve çevirileri Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiyat Mecmuası, Türk Edebiyatı, Hareket, Dünya Edebiyatından Seçmeler, Tarih Dergisi ve Milli Kültür gibi çeşitli dergilerde yayımlandı.

Son olarak İnci Enginün’le birlikte Ahmet Hamdi Tanpınar’ın günlüklerini ortaya çıkartarak yayımladı. Tanpınar’ın yanı sıra “Mehmet Kaplan ve Ahmet Haşim'in de bugün daha iyi anlaşılmasında da Kerman'ın büyük emekleri” olduğu dile getirildi. (Yakup Öztürk). 1968'den beri Türk edebiyatına üniversite hocası ve araştırmacı yazar olarak hizmet eden Kerman'ın emeğine saygının ifadesi olarak Handan İnci tarafından Zeynep Kerman Kitabı (2010) yayına hazırlanmıştır. Kitapta, yazarın yaşam öyküsü, yapıtları ve çeşitli yazar ve araştırmacıların kendisiyle anılarının yer aldığı bölümlerin yanı sıra, akademik çalışmalarının çeşitli yönlerini vurgulayan yazılar ve ayrıca Zeynep Kerman'a sunulmuş edebiyat üzerine makaleler yer almıştır.

Yapıtları

 • Ahmed Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler (1969)
 • Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt (sadeleştirme,1972)
 • Ahmed Hamdi Tanpınar, Mektuplar (1974)
 • 1865-1910 Yılları Arasında Victor Hugo’dan Türkçe’ye Yapılan Tercümeler Üzerine Bir Araştırma (1978)
 • Sami Paşazade Sezai’nin Hikâye, Hatıra, Mektup ve Edebi Makaleleri (1981)
 • Belçika Temsilciliği Vesikalarına Göre Milli Mücadele (1982)
 • Ahmet Haşim, Bütün Şiirleri (İnci Enginün ile, 1987)
 • Hikâyeciliğimizin 100 Yılında Yüz Örnek (S. K. Tural, M. K. Özgül ile, 1987)
 • Prof. Dr. Mehmet Kaplan (1987)
 • Mehmet Kaplan İçin (1988)
 • Mehmet Kaplan’dan Seçmeler(İnci Enginün ile, 1988)
 • Ahmet Haşim, Bize Göre (İkdam’daki diğer yazıları; İnci Enginün ile, 1991)
 • Ahmet Haşim, Bütün Eserleri (İnci Enginün ile, 1991)
 • Mehmet Kaplan, Ali’ye Mektuplar (İnci Enginün ile 1992)
 • Süleyman Nazif’den Oğluna Mektuplar (1993)
 • Halit Ziya Uşaklıgil’in Romanlarında Batılı Yaşayış Tarzı ile İlgili Unsurlar (1995)
 • Kurtuluş Savaşı ve Edebiyatımız (İnci Enginün ve Selim İleri ile, 1998)
 • Mehmet Kaplan: Hayatı ve Eserleri (İnci Enginün ile, 2000)
 • Tanzimat Edebiyatı (Ahmet Bican Ercilasun, Abdullah Uçman, İsmail Parlatır, Nurullah Çetin ve İnci Enginün ile, 2006)
 • Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa (İnci Enginün ile, 2008)
 • Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri (İnci Enginün ve Selim İleri ile, 2009)

Kaynakça

Araçlar
Diğer dillerde
Kişisel araçlar